Μερικά από τα πιο αξιοσημείωτα έργα που έλαβα μέρος είναι τα εξής:
  1. Σταθμός συμπίεσης αγωγού TAPστους Κήπους Έβρου. Ανάδοχος και εργοδότης: ΤΕΡΝΑ ΑΕ. Προϋπολογισμός έργου: >200 εκατ. ευρώ. Έλαβα μέρος ως πολιτικός μηχανικός επί της κατασκευής, υπεύθυνος για τις εργασίες σκυροδετήσεων, τις οικοδομικές εργασίες και τα τελειώματα. Ο Σταθμός Συμπίεσης του TAP στους Κήπους είναι από τις πιο σύγχρονες και φημισμένες κατασκευές, ένα έργο πρωτοφανών προδιαγραφών για τα ελληνικά δεδομένα που αναπτύχθηκε με υψηλά διεθνή πρότυπα έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου.
  2. Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο –Ορμένιο, τμήμα Αρδάνιο–Διδυμότειχο Έβρου. Ανάδοχος και εργοδότης: ΑΕΓΕΚ ΑΕ,ΑΚΤΩΡ ΑΕ. Προϋπολογισμός έργου: >100 εκατ. ευρώ. Το έργο περιλάμβανε πάνω από 30 χλμ. νέο αυτοκινητόδρομο υψηλών προδιαγραφών, παρακάμψεις και ανισόπεδους κόμβους οικισμών, παράλληλη κατασκευή σιδηροδρομικής τροχιάς, γέφυρες ρεμάτων κ.α. Ήμουν μηχανικός εργοταξίου υπεύθυνος για τις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα των υπεργολάβων(συντονισμός, τεχνικές προδιαγραφές και έλεγχος ποιότητας υλικών).Επίσης, ήμουν ο υπεύθυνος μηχανικός στο τεχνικό γραφείο του έργου για τον οδικό σχεδιασμό, διαχείριση ροής κυκλοφορίας, επιμετρήσεις ποσότητες(BOQ), εκτίμησηasbuiltκαι τεκμηρίωση.
  3. Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο Έβρου. Εργοδότης: Υπουργείο Πολιτισμού. Προϋπολογισμός έργου: >4εκατ. ευρώ. Το Μέγα Τέμενος του Βαγιαζήτ είναι ένα από τα σημαντικότερα οθωμανικά τεμένη που υπάρχουν στα Βαλκάνια. Περιβόητο για την παμπάλαια στέγη του, μοναδική στον μουσουλμανικό κόσμο λόγω του σχήματος, της ποιότητας και τον τρόπο κατασκευής της, η οποία όμως δυστυχώς καταστράφηκε το 2017 μετά από εγκληματική αμέλεια υπεργολάβου.
  4. Νέο Εμπορικό Κέντρο Ιωαννίνων, με καταστήματα ΙΚΕΑ, JUMBO, LEROYMERLIN. Ανάδοχος και εργοδότης: ΤΕΡΝΑ ΑΕ. Προϋπολογισμός έργου: >27εκατ. ευρώ. Έλαβα μέρος ως πολιτικός μηχανικός επί της κατασκευής, υπεύθυνος για τις εργασίες σκυροδετήσεων, τις οικοδομικές εργασίες, τα τελειώματα, τις μονώσεις, το περιβάλλοντα χώρο, διατέλεσα τεχνικός ασφαλείας και συντονιστής τεχνικών ασφαλείας.
  5. Νέο Εμπορικό Κέντρο “HermesPark”, στη Σόφια Βουλγαρίας. Ανάδοχος και εργοδότης: ΤΕΡΝΑ ΑΕ. Προϋπολογισμός έργου: >125εκατ. ευρώ. Ένα έργο τεραστίων διαστάσεων, έλαβα μέρος ως πολιτικός μηχανικός επί της κατασκευής, υπεύθυνος για τις εργασίες σκυροδετήσεων και βιομηχανικών δαπέδων. Ειδικευόμενος σε διάφορα είδη θερμομόνωσης και υγρομόνωσης σε ένα έργο με εμβαδό δαπέδων 250.000 τμ και εμβαδό δωμάτων 40.000 τμ.

Εμπορικό Κέντρο Ιωαννίνων

Νέο Εμπορικό Κέντρο HermesPark, στη Σόφια Βουλγαρίας

Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού ΑρδάνιοΟρμένιο

Aποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ

Μετάβαση στο περιεχόμενο